Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

BEZPLATNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

 

Vážení zákazníci,

               chceli by sme Vás informovať, že podľa zákona o odpadoch č.79/2015 sa za distribútora pneumatík považuje, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Jednou z povinností distribútora pneumatík je zabezpečiť na svojich prevádzkach bezplatný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

   

Spoločnosť ROFITA s.r.o. - VIANOR Vráble , zabezpečuje pre svojich zákazníkov bezplatný zber opotrebovaných pneumatík prostredníctvom spoločnosti ELTMA.